همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم

در تک ساز tak3az.ir مطلب همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم مشاهده می کنید
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید کرد: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت tak3az.ir تک ساز