واکنش کاوه به تصمیم قاسمی و رحیمی برای بازگشت به دنیای قهرمانی

در تک ساز tak3az.ir مطلب واکنش کاوه به تصمیم قاسمی و رحیمی برای بازگشت به دنیای قهرمانی مشاهده می کنید
مدیر تیم‌های ملی آزاد تاکید کرد که کشتی از تصمیم بازگشت کمیل قاسمی و حسن رحیمی دو قهرمان سابق جهان و المپیک استقبال خواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت tak3az.ir تک ساز